Reklamácia a odstúpenie od zmluvy

Niečo sa pokazilo a je treba tovar reklamovať; alebo chcete využiť práva na odstúpenie od zmluvy? Na tejto stránke vám poradíme, ako na to.

Odstúpenie od zmluvy

 1. Do 30 dní od prevzatia tovaru zakúpeného prostredníctvom internetového obchodu máte právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu. Právo na odstúpenie od zmluvy v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. sa nevzťahuje na tovar, ktorý bol upravený podľa vášho priania, či pre vašu potrebu.
   
 2. Za taký tovar, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu považujeme tovar, ktorý DesignVille s.r.o. (predávajúci) u výrobcu objednáva a/alebo výrobca zhotovuje v niektorej z niekoľkých ponúkaných variant prevedení (napr. farebné prevedenie či povrchová úprava, morenie, poťahová látka apod.) až na základe prijatia vašej objednávky. Na detaile tovaru na www.designville.sk je tento tovar označený zvyčajne (nie nevyhnutne) ako tovar "na objednávku". V prípade, že ste objednali tovar "na objednávku", rovnaké označenie nájdete i v rekapitulácii objednávky, ktorá vám bola zaslana e-mailom po prijatí objednávky do nášho systému.
   
 3. Pokiaľ sa nejedná o tovar upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu máte právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do 30 dní od prevzatia tovaru. Vaše rozhodnutie odstúpiť od zmluvy nám prosím oznámte formou jednoznačného prehlásenia - napr. mailom na shop@designville.cz alebo poštou na našu adresu DesignVille s.r.o., Netroufalky 797/5, 625 00 Brno - Bohunice, Česká republika. Odstúpiť od zmluvy môžete tiež prostredníctvom:  vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy.
   
 4. Tovar bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy nám oznámite, že odstupujete od tejto zmluvy, zašlite spät na našu adresu DesignVille s.r.o., Netroufalky 797/5, 625 00 Brno - Bohunice, Česká republika. Náklady spojené s navrátením tovaru nesiete vy. Prosím neposielajte tovar na dobierku, také zásielky nepreberáme.
   
 5. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy v rámci 30 dňovej lehoty a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu resp. predávajúci má právo požadovať od spotrebiteľa preplatenie zníženia hodnoty tovaru.
   
 6. Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste preukázateľne uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. Predávajúci však nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Platby budú kupujúcemu vrátené do 14 dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe.
   
 7. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky. Namiesto vrátenia platby si môže kupujúci podľa dohody s predávajúcim vybrať iný tovar. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu všetky platby podľa všeobecných obchodných podmienok pred tým, ako mu je tovar od kupujúceho doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu. Spolu s tovarom je kupujúci povinný zaslať naspäť aj darček (v prípade, ak bol tento zaslaný v súvislosti s objednávkou).

Reklamácia 

Celé znenie reklamačného poriadku je uvedené vo všeobecných obchodných podmienkach predávajúceho.

Ako postupovať v prípade poškodenia tovaru pri preprave

Pri preberaní tovaru si prosím zásielku starostlivo skontrolujte, či nemá porušený alebo poškodený obal. Pokiaľ je zásielka zjavne poškodená, zásielku nepreberajte.

Pokiaľ je tovar poškodený, i keď obal bol neporušený, kontaktujte nás neodkladne (v ideálnom prípade do 2 pracovných dní) na telefónnom čísle +420 730 899 214, kde spolu dohodneme ďalší postup. Súčasne spravte tiež fotodokumentáciu tovaru a obalu. Ponechajte si tiež obal i so všetkými výplňami pre neskoršie posúdenie oprávnenosti reklamácie.

Reklamácia v záručnej dobe

Tovar má minimálnu záručnú dobu 24 mesiacov (pokiaľ nie je na faktúre uvedená záručná doba dlhšia) a vzťahuje sa na výrobné vady. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia zásielky.

Reklamovaný tovar spolu s vyplneným reklamačným formulárom zašlite vo vyhovujúcom (najlepšie pôvodnom - nie je povinnosťou) obale na našu adresu DesignVille s.r.o., Netroufalky 797/5, 625 00 Brno - Bohunice, Česká republika. Zásielku zašlete ako obchodný balík, prípadne doporučene. Podací lístok uchovajte ako doklad o odoslaní. Zásielky neposielajte na dobierku, takto poslané balíky nepreberáme.

V prípade, že si nebudete postupom istí, kontaktujte nás e-mailom na shop@designville.cz alebo telefonicky na čísle +420 730 899 214, radi vám poradíme.

Adresa pre zasielanie 

DesignVille s.r.o.
Netroufalky 797/5
625 00 Brno - Bohunice
Česká republika

5% zľava pre vás!

Newsletter

Odoberajte náš newsletter a získajte 5% zľavu.

Odoberať newsletter

Zavrieť